Първото класиране за прием в яслите ще бъде на 31-ви май. Снимка Община Варна

Първото класиране за прием в яслите ще бъде на 31-ви май. Снимка Община Варна

Трите големи класирания за целодневен прием през 2023 година в детските ясли във Варна ще бъдат на 31 май, 20 юни и 11 юли. Електронната система за прием ще бъде отворена на 2 май, а приетите деца ще влизат поетапно от 01.09.2023 г. по предварително изготвен график от директора на съответното детско заведение. През останалите месеци от годината ще се обявяват извънредни класирания при наличие на освободени места. Графикът на дейностите за прием вече е публикуван на адрес: https://newkg.uslugi.io/jasla в секция „Класиране“, съобщиха от дирекция „Здравеопазване“ към Община Варна. 

За втора поредна година децата се класират по водещ критерий - адрес на детето, като малчуганите, чийто постоянен или настоящ адрес е в административния район на яслата, ще получават по 100 точки, а ако двата адреса (постоянният и настоящият) съвпадат, ще се дават допълнителни 10 точки. Деца с постоянен или настоящ адрес на територията на община Варна ще ползват предимство от 10 точки по допълнителен критерий.

Както и досега, допълнителни точки ще получават децата с работещи родители, от многодетни семейства, със заболявания с и над 50%, съгласно Наредбата за медицинска експертиза. С предимство остават близнаците, сираците и полусираците, деца, чийто брат/сестра посещават детската ясла, деца от приемни семейства или с неизвестен родител, посочват още от ресорната дирекция.