Изплащането на каса ще е по график, който Община Бургас ще обяви в допълнително съобщение. Снимка Архив Черноморие-бг

Изплащането на каса ще е по график, който Община Бургас ще обяви в допълнително съобщение. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас съобщава, че изплащането на възнагражденията на членовете на секционни избирателни комисии във връзка с парламентарните избори, които ще се проведат на 4-ти април, ще се извършва по териториални дирекции и може да стане по три начина:

- В брой на каса;

- По лична банкова сметка;

- По банкова сметка на изрично упълномощено лице.

Ако желаете да ви бъде заплатено по банков път, посочете в деня на изборите IBAN на ваша сметка. Не е задължително да представяте удостоверение от банка, ако е ЛИЧНО ваша. Ако посочите банкова сметка на друг титуляр, необходимо е той да бъде упълномощен с нотариално заверено пълномощно, което да представите.

Изплащането на каса ще е по график, който Община Бургас ще обяви в допълнително съобщение.