Инж. Евелина Ганчева (вдясно), координатор на проекта, представи участниците в Ела с нас в робоклас. Снимки Лина Главинова

Инж. Евелина Ганчева (вдясно), координатор на проекта, представи участниците в Ела с нас в робоклас. Снимки Лина Главинова

20 възпитаници на Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" заедно със свои преподаватели представиха пред бургаската общественост своя проект "Ела с нас в робоклас". Събитието събра ученици, участници в проекта, техните родители, преподаватели и любознателни граждани в зала "Петя Дубарова" на културен център "Морско казино". Проектът "Ела с нас в робоклас" е финансиран от програма "Еразъм+", Ключова дейност 1, образователна мобилност на граждани, сектор "Професионално образование и обучение". В рамките на проекта бяха осъществени две дейности: обучение на учители по роботика и ученическа мобилност с цел практика в областта на легороботиката на 20 ученици от три випуска – 9, 10 и 11 клас на ПГЕЕ “Константин Фотинов“. "Практиката и курсът за учители се проведоха в Унгария, в една от водещите организации, занимаващи се с роботика. Часовете по конструиране и програмиране на роботи протичаха забавно и интересно, докато учениците трупаха познания в различни научни области – физика, математика, информационни технологии и програмиране. Познания, които определено отварят много врати в ерата на бързоразвиващото се информационно общество. Чрез LEGO ЕV3 роботи се създават бързо и се тестват различни конструкции. Чрез обучението по роботика се дава възможност на учениците да мислят, грешат, създават и да бъдат оригинални - не да бъдат научавани, а да се учат сами“, сподели инж. Евелина Ганчева, координатор  на проекта "Ела с нас в робоклас" в ПГЕЕ“ Константин Фотинов“. На представянето в културен център "Морско казино"  учениците направиха демонстрация с роботи, представиха изработения от тях филм за мобилността, снимки и постери и споделиха впечатления и преживявания по време на триседмичния престой в Унгария. "Бях един от големите късметлии да участвам в програма "Еразъм +". Пожелавам на всички да изживеят това чувство“, сподели ученикът Димо Дросев. Изненада за всички присъстващи бе осъщественият телемост, между бургаските ученици и преподаватели с Ица, един от организаторите на практиката на бургаската група в Унгария.."Вашият отбор беше много трудолюбив, винаги бяхте заедно , за да си помагате .Вашата връзка ученик – учител е много силна и трябва да се учим от вас“, сподели от монитора Ица, след представянето на проекта "Ела с нас в робиклас“. Директорът на ПГЕЕ “Константин Фотинов" – Коста Папазов благодари публично на всички участници в проекта и им връчи сертификати. Той припомни, че за успеха на един проект, всичко зависи от писането му, от екипа, който го създава. Че няма година, в която са участвали и да не са спечелили проект.“, допълни Папазов. Заключителното представяне на проекта "Ела с нас в робоклас“ бе част от плана за разпространение на резултатите по проекта и финализиране на дейностите му. В условията на нарастваща конкуренция и динамични промени в европейския и националния контекст ПГЕЕ "Константин Фотинов“ ще продължи да модернизира непрекъснато образователната дейност в областта на професионалното образование,,категоричен е педагогическият екип на бургаската гимназия.

Галерия