Вековни дървета в Странджа стават туристическа атракция Диаметърът им достига 1.60 метра. Паспортизацията е част от проекта "Опазване и възстановяване на видове на територията на природен парк "Странджа". Той се финансира от Европейския фонд за регионално развитие и от държавния фонд чрез оперативна програма "Регионално развитие". Проектът ще продължи 36 месеца и е на обща стойност 736 158 лева, като безвъзмездната помощ е - 734 058 лева.

 

От 100-те вековни дървета, които ще бъдат паспортизирани 60 ще бъдат включени в туристически маршрути. Целта е около тях да бъдат изградени кътове за отдих, ще бъдат сложени информационни табели за туристите. Особено на тези дървета е, че са в добро състояние и се отличават от останалите вековни дървета със своите специфики като притежанието на хралупи например.

В рамките на проекта ще бъдат разработени и 7 туристически маршрута. Единият оттях ще бъде кръгов и ще предлага спортни занимания и игри на туристите, каза Мария Патронова - ръководител на проекта и експерт по туризма в дирекцията. 5 от маршрутите ще бъдат по пътя на нестинарските села. Те ще бъдат използвани и за обучение на ученици и студенти.