Ако смятате, че случаят ви е спешен, можете да се обърнете към Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

Ако смятате, че случаят ви е спешен, можете да се обърнете към Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

По време на празниците се налага да се потърси медицинска помощ. Какво да правим, ако те са повече и личният ни лекар не е на работа? Съветите важат за всички здравноосигурени.
Личният лекар трябва да осигури заместник, когато не е на работа. Повечето лични лекари сключват договори с медицински заведения, които да поемат техните пациенти. Попитайте личния си лекар с кой дежурен кабинет има договор и към кого да се обърнете, ако отсъства.
Медицинският център на УМБАЛ - Бургас - "Свети Николай Чудотворец" има сключен договор с 62-ма лични лекари от Бургас и региона. Ако вашият лекар е в този списък, можете да получите медицинска помощ в кабинета за неотложна помощ в почивните и празнични дни. 
При посещението в кабинета се заплаща потребителска такса. Според правилата на здравноосигурителната ни система, специалистите в дежурните кабинети не могат да дават талони за изследвания и за консултация с други специалисти. Те могат да окажат медицинска помощ, или да насочат за прием в болница. Ако желаете изследвания, те могат да бъдат направени единствено срещу заплащане. Кабинетът не е длъжен да осигурява специалисти по желание на пациента - напр. УНГ, педиатър, и пр.
Кога посещението в този кабинет не се заплаща (заплаща се само потребителска такса): Когато Вашият личен лекар има договор с този кабинет. Кога прегледът се заплаща - ако личният Ви лекар няма договор с този кабинет.
Ако смятате, че случаят ви е спешен, можете да се обърнете към Спешното отделение на УМБАЛ - Бургас. То работи денонощно във всички дни в годината. Входът е през регистратурата на Хирургичния корпус на болницата. Спешни състояния са всички, които пряко застрашават живота на пациента. Ако екипът на отделението прецени, че случаят ви не е спешен и не налага прием в болница, може да ви пренасочи към личния лекар или дежурния кабинет, с който личният ви лекар има сключен договор. 
Ако ви се налага да търсите медицинска помощ за дете, когато личният лекар не е на работа, отново трябва да посетите дежурния кабинет, с който той има сключен договор. Дежурният кабинет оказва медицинска помощ и на децата, като няма задължение да осигури дежурен педиатър. Такава медицинска помощ може да окаже всеки лекар в кабинета. 
Изключение са случаите, когато детето не е навършило 1 г. – тогава можете да посетите Спешно отделение на УМБАЛ - Бургас. Към Спешно отделение работи и педиатричен кабинет, в който се осигуряват консултации с педиатър по преценка на екипа на Спешно отделение.