По инициатива на РУО се проведе среща на директори на училища за прием за учебната 2020-2021 година. Снимки Лина Главинова

По инициатива на РУО се проведе среща на директори на училища за прием за учебната 2020-2021 година. Снимки Лина Главинова

12-ти декември е крайният срок до който директорите на професионални гимназии в Бургас и региона трябва да дадат своите предложения в Регионално управление по образованието за планиране на държавния план - прием в VIII-ми клас за учебна 2020-2021 година. "Това наложи и днешната среща, на която присъстваха директори на бургаски училища, директори и началници в дирекция "Образование" в община Бургас, директори на дирекция "Бюро по труда", Служба по заетостта в Бургас и региона, работодатели на малки и средни предприятия, институции, имащи отношение към професионалното образование и обучение", каза за сайт "Черноморие" инж. Виолета Илиева, началник на Регионално управление по образование. "Тази среща е изключително важна. Обучението трябва да отговаря на нуждите на XXI век", откри дискусията зам.-областният управител на област Бургас Владимир Крумов, който ще отговаря и за ресора на бившата си колежка Севдалина Турманова, която стана председател на Общинския съвет на Бургас. Пред присъстващите бяха представени резултатите от анкета на 221 работодатели за потребностите от търсените специалисти на пазара на труда. "Това ще помогне и на директорите на училища да се насочат и да разкрият бъдещи паралелки с търсените специалности", допълни Илиева. Според нея, Бургас е единственият град в България, където за три години се откриват три нови училища. Предвижда се паралелките с дуално обучение да бъдат разделени на две. Половината от учениците да се учат редовно.

В срещата участваха и двама общински съветници от Комисията по образование - Манол Тодоров и Стоян Коларов.

Галерия