Промените в движението влизат в сила от следващата седмица. Снимка Пресцентър Община Варна

Промените в движението влизат в сила от следващата седмица. Снимка Пресцентър Община Варна

Временна организация на двиежнието по улица "Ян Палах" във Варна ще бъде въведена следващата седмица. Това се налага, заради започването на строителните дейности по обект: "Изграждане на булевард "Левски" в участъка от улица "Подвис" до улица "Девня", подобект: от км. 0+150 до км. 2+924", съобщиха от пресцентъра на Община Варна.
За първия участък - от кръстовището с улица "Подвис" до преди улица "Зюмбюл" - организацията ще протече в два етапа. При първия лентите за движение в двете посоки по булеварда ще останат почти без промяна от съществуващото положение – две ленти в посока улица "Прилеп" и една лента в посока Златни пясъци. Движението към улица "Брегалница" ще е затворено, поради необходимостта от прокопавания за ВиК комуникации. През този етап ще се изгражда и новото платно – дясно, съобщиха от дирекция "Инженерна инфраструктура и благоустрояване" в Община Варна.
При втория етап движението ще се прехвърли в изграденото ново платно на булеварда, като разминаването ще е в по една лента в посока. Участъкът е с дължина от 300м., след което ще се влива в съществуващото пътно платно. Подходът към улица "Брегалница" ще бъде прекъснат до приключване на работите в участъка.
Маршрутите, както и спирките на градския транспорт, остават непроменени за времето на строително-монтажните работи в този участък.
За втория участък - от км. 2+400.00 до км. 2+730.00 – при Топлата вода – няма разлика от досегашната организация на движение, тъй като СМР са в зона без изградена инфраструктура към момента. Работи се по коритото на дерето, както и се изгражда изцяло нова улица с прилежащите й пътни платна и тротоари.