Общината не може сама да реши проблема със сградния фонд, коментира Ананиева. Снимка Лина Главинова

Общината не може сама да реши проблема със сградния фонд, коментира Ананиева. Снимка Лина Главинова

Без помощ от държавата няма да можем да построим сгради за училищата. За ремонта и обзавеждането на ОУ "Александър Георгиев - Коджакафалията" осигурихме 4 млн. лева, коментира Йорданка Ананиева - заместник-кмет по образование в Община Бургас. Градът се нуждае от три нови училищни сгради. За да бъдат построени и обзаведени те, са необходими около 15 млн. лева - сума, с която Общината не разполага. Сградите трябва да бъдат готови до 2020 година, когато влизат в сила новите правила за училищната. Всяко учебно заведение трябва да мине на едносменен режим на обучение. Това създава сериозни проблеми, особено в големите градове. "Едва ли ще успеем да се справим със задачата до 2020 и това не се отнася само до нас, но и до другите големи градове в страната. И в момента имаме недостиг на сграден фонд. Едно голямо училище като СУ "Св. св. Кирил и Методий" също ще има затруденние да мине на едносменен режим, защото учениците до четвърти клас са на целодневна форма на обучение. Има други гимназии, като Немската и Английската, които пък са в една сграда и вече искат да се отделят", коментира Ананиева. Затова Общината има нужда от държавни средства, за да реши проблема със сградите. А те ще бъдат изградени върху терени, с които Община разполага. "Не е задължително това да бъдат комплексите, може да бъде и централна градска част", уточни Ананиева.

В проекта за бюджет на Общината за настоящата година врати ще отвори ново училище - Професионална гимназия по компютърно програмиране и иновации, за което "Черноморие" вече писа. Училището да бъде с интензивно изучаване на английски и немски език и ще подготвя специалисти в професионално направление "Компютърни науки", професия "Програмист", специалности "Системен програмист" и "Приложен програмист" със срок на обучение 5 години с прием след завършен седми клас. В учебните програми да бъде заложено учениците да придобият знания и умения за обектно ориентирано програмиране, в области като разработване на софтуер и уеб дизайн, технология на програмирането, системи за управление на бази данни, интернет програмиране.

Решението за разкриване на училището бе гласувано на последната за 2017 година сесия на Общинския съвет. Документите трябва да бъдат изпратени в Министерството на образованието и то да се произнесе до края на март.

Гимназията ще се помещава в сградата на Професионалната техническа гимназия, която ще бъде преместена в сградата на Професионалната гимназия по дървообработване. Така двете учебни заведения ще делят един сграден фонд. Преместването трябва да стане в края на първия срок. Причината е, че ще е нужно време да бъде обновена и обзаведена сградата на ПТГ за нужните на новото школо.

В проекта за бюджет на Общината са предвидени и средства за продължаване на обновяването на материалната база на професионалните училища Професионална гимназия по механоелектротехника и електроника; Професионална гимназия по строителство, архитектура и геодезия "Кольо Фичето"; Професионална гимназия по туризъм "Асен Златаров"; Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов"; Професионална гимназия по транспорт; Професионална търговска гимназия. Ще бъдат построени три физкултурни салона и ще бъде обновена базата за професионална подготовка на шестте гимназии.