Задълженията на Общината към 17-ти септември 2019 година възлизат на 36 889 875 лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Задълженията на Общината към 17-ти септември 2019 година възлизат на 36 889 875 лева. Снимка Архив Черноморие-бг

Община Бургас е усвоили средства по кредити, теглени от финансови институции в размер на 23 015 661 лева за периода - ноември 2015 - 17-ти септември 2019 година. Това става ясно от отговор на зам.-кмета по бюджет и финанси в Община Бургас Красимир Стойчев на питане, отправено от независимия общински съветник Живко Табаков.

За изграждане на спортен комплекс "Славейков" по договор за кредит от Регионален фонд за градско развитие е усвоена сумата от 13 299 850 лева. За проекти финансирани със средства от ЕС по договори за кредит от фонд "Флаг" сумата възлина за 9 715 811 лева.

Погасените задължения по кредити за същия почти четиригодишен период възлизат на 24 458 035 лева.

В началото на третия мандат на кмета Димитър Николов, след местните избори през октомври 2015 година, които той спечели, Община Бургас има задължения по кредити към 31-ви декември 2015 година в размер на 32 780 670 лева. Задълженията на Общината към 17-ти септември 2019 година възлизат на 36 889 875 лева.

В справката, която Красимир Стойчев е предоставим на съветника Табаков, не са включени трите нови кредита, които Общината ще тегли, за да реализира три свои проекта. Става въпрос за ремонта на сградата на НХК, за строежа на новата сграда на Регионална библиотека "Пейо Яворов" и за повишаване потенциала на Община Бургас като конкурентоспособна туристическа дестинация. Докладната записка на кмета Димитър Николов, касаеща последния проект, за който Общината ще тегли кредит по Закона за общинския дълг за осигуряване на финансиране чрез финансов инструмент "Фонд за градско развитие", който е в размер до 1 600 000 лева бе гласуван на последната сесия на ОбС - Бургас, която се проведе днес.

На 30-ти април тази година ОбС - Бургас подкрепи докладната на кмета Община Бургас да тегли кредит в размер на 5 151 385 лева за реализацията на проекта - "Реконструкция, ремонт и обновяване, внедряване на мерки за енергийна ефективност в Културен дом на Лукойл Нефтохим - град Бургас". Това е максималният размер на дълга, който Общината може да поеме за проекта. Цялата му стойност е 9 503 000 лева. 4 019 000 лева е размерът на безвъзмездната финансова помощ, която ще бъде предоставена по оперативна програма "Региони в растеж". 5 151 385 лева ще бъде размерът на кредита, който Общината ще тегли чрез ДЗЗД "Фонд за устойчиви градове" (ФУГ), създаден с цел изпълнение на финансов инструмент "Фонд за градско развитие". Собствените средства, с които Общината ще участва в реализацията на проекта са в размер на 330 050 лева.

На 27-ми август съветниците подкрепиха и докладната записка касаеща вземането на кредит за реализация на проекта за новата сграда на библиотеката. Общинският съвет на Бургас гласува Община Бургас да вземе кредит, като максималният размер на дълга е до 5 971 095 лева. Общата прогнозна стойност на проекта е в размер на 9 943 899 лева като максималния размер на БФП по инвестиционна програма e 3 646 100 лева.