Научният форум ще бъде съпроводен и с откриването на две изложби

Научният форум ще бъде съпроводен и с откриването на две изложби

Научната конференция "За буквите: българската следа" събира хората на словото в навечерието на 24-ти май в Бургас. Форумът ще се проведе от 21-ви до 23-ти май в Регионална библиотека "Пейо Яворов". Той се организира от Национална художествена академия, Музей за история на София, Студентско общество за компютърно изкуство (СОКИ), Computer Space, Община Бургас и РБ "Пейо Яворов".

Конференцията е посветена на Деня на светите братя Кирил и Методий, на българската азбука, просвета и култура и на славянската книжовност и има за цел да представи на широката публика една от областите, без които прогресът на човечеството не би бил възможен, а именно писменото слово, книгите, и тяхната взаимна обвързаност с изкуството на калиграфията и типографията у нас. В конференцията ще бъдат разгледани както историческите корени на явлението "книга", така и съвременните тенденции в развитието на книгата и типографията у нас. Събитието ще бъде съпроводено и с две тематични изложби, посветени на разискваните въпроси.

Форумът ще започне с откриването на изложбата "За буквите: калиграфия" на 21-ви май от 18.30 часа. Изложбата представя творби на двама автори, студенти в магистърска програма "Калиграфия", катедра "Плакат и визуална комуникация" - Валентин Щинков и Рами Ал-Хамуд. Посоките на техните творчески търсения са както в сферата на класическите кирилски начертания (устав, полуустав и бързипис), така и в интерпретации на европейски калиграфски стандарти, пречупени през тяхното авторско виждане за съвременните тенденции в развитието на авторската калиграфия. Куратор на изложбата е проф. д-р Кристина Борисова.

В същия ден е и представянето на книгата на Росен Петков "Българският литературен модернизъм". Каталогът съдържа 145 български заглавия на книги и списания и 12 чуждестранни от колекцията на Росен Петков, илюстриращи развитието на българския литературен модернизъм и уводна статия от автора. Колекцията е събирана десетки години с много усилия и любов и представлява една представителна извадка на български книги и списания от началото на XX век до Втората световна война, като акцентът е върху книгите на модернизма от 20-те и 30-те години на XX век. Артефактите са разделени в два раздела, "Колекция български литературен модернизъм" и "Щрихи от чуждестранни издания-модернизъм". Всяко от изданията е представено с цветен снимков материал с добро качество и данни за самия артефакт- автори/редактори/преводачи, художници-илюстратори, размери, брой страници, издатели, печатници, хартия на корицата и тялото. Лимитиран тираж от 300 номерирани броя. Графичен дизайнер на изданието е Боряна Савова.

На 22-ри май от 10:00 часа ще започне и научният форум, който е разпределен в три тематични панела:

"Книгите и буквите. Поглед в историята"

"Типография и реклама"

"Съвременност и бъдеще на книгата, типографията и калиграфията"

Втората научна конференция ще приключи на 23-ти май отново с представяне на изложба с раритетни издания "За буквите: писано слово", която е посветена на книгата, както печатана, така и ръкописна. В нея са представени екземпляри, намиращи се в архивите на Регионалната библиотека "П. К. Яворов" в Бургас. Посетителите ще могат да се запознаят с редки издания от периода, документи, преписи на ръка на книги и други интригуващи вниманието експонати. Тази експозиция е интересна не само от историческа гледна точка, но и с възможността да се проследят тенденциите в книжното оформление и използването на шрифтови начертания.

Галерия