В Дом майка и дете се отлеждат деца от 0 до 3 години. Снимка Архив Черноморие-Бг

В Дом майка и дете се отлеждат деца от 0 до 3 години. Снимка Архив Черноморие-Бг

Предстои закриването на бургаския Дом за медико-социални грижи за деца "Вяра, Надежда и Любов", известен още като "Дом майка и дете". Процесът е част от деинституционализацията на домовете, която започна през 2009 година. Децата ще бъдат настанени в приемни семейства или в центрове.

"В Бургас предстои да бъде закрит този дом. Предстои да бъдат изградени няколко услуги. Общо за страната те са 149, като има достатъчно добро финансиране от два източника. От Оперативна програма "Региони в растеж" са осигурени средствата за инфраструктурата, а от Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" са осигурени средствата за развитие на меките мерки", каза в интервю за "Черноморие" Зорница Русинова - зам.-министър на труда и социалните грижи.

Над 80% от домовете за деца в цялата страна вече са затворени. Всички деца са настанени в малки къщички, които са в жилищни квартали.

"Пътят, който ни остава до края е да затворим останалите 15 домове за медико-социални грижи, които са в страната и 14 дома за деца лишени от родителски грижи, като общо децата които трябва да бъдат изведени са 681.
Важно за нас оттук-нататък е да получим силна обществена подкрепа как ще се развие бъдещето на тези деца. Затова и стартирахме кампанията "Мисията е възможна" по Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси", защото виждаме че в някои от населените места все още е трудно да се преодолее това децата да ходят на училище заедно с другите деца. Много е важно да им дадем една подкрепа и да им покажем, че мисията е възможна и за тях, и че тяхното бъдеще да бъде различно", допълни зам.-министър Русинова.

Домът за медико-социални грижи в Бургас е създаден като "Дом майка и дете" през януари 1953 година. Сградата, в която лечебното заведение се помещава в момента, е построена през 1971 година. В момента Домът е с капацитет за 200 деца, за които се грижат 190 висококвалифицирани професионалиста в медицината и социалната дейност.

Децата и семействата, за които са предназначени услугите в Дома са - деца и семейства в риск;, деца, лишени от родителски грижи; деца, жертви на насилие и тормоз; изоставени деца; деца с увреждания; рискови новородени деца с ниска и много ниска телесна маса.

Към Дома има Дневен център с общ капацитет 46 легла. Той се състои от Център за дневни грижи, Център за седмични грижи и Център за рехабилитация, както и Център за рехабилитация.

Зорница Русинова: Законът за социалните услуги е с акцент върху разликата между плащане и услуга