Помощта за отопление през зимата ще бъде отпусната еднократно през декември. Снимката е илюстративна

Помощта за отопление през зимата ще бъде отпусната еднократно през декември. Снимката е илюстративна

Допълнителна еднократна финансова помощ за отопление за предстоящата зима ще бъде отпусната на нуждаещите се. Тя е в размер на 400 лева. Заявления-декларации ще се приемат от 1 до 14 ноември 2022 г. включително в дирекциите "Социално подпомагане" (ДСП) по настоящ адрес: лично, като се представя лична карта за справка, чрез лицензиран пощенски оператор (заявлението следва да е в оригинал) или на служебната електронна поща на съответната ДСП по настоящ адрес.

Образец на заявление-декларация може да се получи от ДСП на място или да се изтегли от сайта на Агенцията за социално подпомагане.

Към заявлението-декларация се прилагат документи, удостоверяващи доход от: трудови правоотношения и/или приравнени на тях правоотношения; извършване на услуги с личен труд; дейности в областта на селското, горското и водното стопанство; стипендии; други доходи. При необходимост дирекциите "Социално подпомагане" могат да изискват и други документи.

Право на допълнителната финансова подкрепа за отопление имат: лица и семейства, които не са подавали заявление-декларация за отпускане на целева помощ за отопление в периода от 1-ви юли до 31-ви октомври 2022 г., както и такива, които вече са подавали документи и са получили отказ, тъй като средномесечният им доход е надвишил границата за достъп със сума под или равна на 40 лева или тъй като отказът се дължи на непълна шестмесечна регистрация в дирекциите "Бюро по труда" и при положение, че към 1-ви ноември 2022 г. продължават да са регистрирани. Не е нужно получилите отказ за целева помощ за отопление лица да подават ново заявление. Еднократната финансова подкрепа ще им бъде предоставена служебно.

Финансовата подкрепа за отопление е в размер на 400 лева и ще бъде изплатена еднократно през месец декември 2022 г.