Ремонтът на улицата започна на 4-ти март. Снимки Община Бургас

Ремонтът на улицата започна на 4-ти март. Снимки Община Бургас

Основен ремонт ще бъде извършен на бургаската улица "Самуил". Обновяването ще започне с дейности по подмяна на подземната ВиК мрежа. Първият етап обхваща участъка от улица "Цар Калоян" до улица "Ивайло". За целта от 4 март до 5 април в тази си част улицата ще е затворена за автомобили.

В бюджета на Община Бургас за тази година е включено обновяване на улица "Самуил" от улица "Цар Калоян" до улица "Гладстон". След монтирането на новата ВиК инфраструктура поетапно отгоре ще бъдат изградени нова настилка и тротоари.

Галерия