Нообразуваната пясъчна ивица е част от морското дъно и върху нея нерегламентирано са поставени чадъри и шезлонзи. Снимка Областна управа

Нообразуваната пясъчна ивица е част от морското дъно и върху нея нерегламентирано са поставени чадъри и шезлонзи. Снимка Областна управа

Областна администрация Бургас започна административно производство по реда на чл.80, ал.1 от Закона за държавната собственост (ЗДС) за изземване на територия – публична държавна собственост, с площ 662 кв.м., върху която нерегламентирано и без правно основание са разположени шезлонги и чадъри от собственика на намиращия се в непосредствена близост хотел в Несебър.

Предишният областен управител Стойко Танков на 29-ти юли издаде заповед за премахване на нерегламентирано поставените чадъри и шезлонзи.

Областният издаде заповед хотелиер да махне незаконно поставени чадъри

Производството е образувано, след като хотелиерът не се е съобразил с издадената заповед и не е премахнал разположените върху новообразуваната пясъчната ивица, която е част от морското дъно, съоръжения в указания му от областния управител 3-дневен срок за доброволно изпълнение.

За спазване на процедурата заинтересованата страна, срещу която започва административното производство, е информирана по надлежния ред като на основание чл.34, ал.3 от АПК се предоставя възможност в 3-дневен срок от получаване на уведомлението да изрази становище по събраните доказателства в преписката за изясняване на фактите и обстоятелствата, както и да предостави допълнително такива. В случай че в предоставения срок не бъдат събрани доказателства, че плажната ивица се държи на правно основание от хотелиера, областният управител ще издаде заповед за изземване на имота в 7-дневен срок от получаване на уведомлението. Съгласно чл.80, ал.2 от ЗДС заповедта за принудително изземване се изпълнява по административен ред със съдействието на полицията. Ако извършителят реши да предаде доброволно имота преди издаването на заповедта, административното производство ще бъде прекратено.

"Разбирам, че намеренията са били добри, но и те трябва да бъдат облечени в законова форма", коментира новоназначеният областен управител Мария Нейкова.