RIOKOZ

RIOKOZ

Здравните инспектори във Варна извършиха 39 проверки за седмица

закритите работни места и с влизане в сила на Наредбата за условията и реда, при които се допуска тютюнопушене служители при РЗИ-Варна са извършили общо 20 проверки.

Няма издадени заповеди, актове и предписания.

Днес+