Публикации

Българово със страница в социалната мрежа за 3-ти март

Българово със страница в социалната мрежа за 3-ти март на страната 3-ти март. Идеята е на доброволци, които искат да споделят и в интернет пространството новини, свързани с родния им град. На страницата...

Варненчета без забавачка, жалват се майки

Варненчета без забавачка, жалват се майки детски ясли. Причината е, че след като навършат 3-годишна възраст, те се изписват от детските заведения. Приемът в градините обаче започва най-рано ...

Закичаха с мартеници и имигрантите в Бургас

Закичаха с мартеници и имигрантите в Бургас "Мрежа от информационни центрове за имигранти в България", финансиран от Европейския фонд за интеграция на граждани от трети страни и изпълняван от ...

В бюджета на Несебър - пари за строителство и спорт

В бюджета на Несебър - пари за строителство и спорт на местния парламент днес. Макрорамка е 48 982 6006 лева.   Сред най-яростните критици на проектобюджета бяха общинските съветници Венелин Ташев и...

НАП Варна ревизира търговци на бижута

НАП Варна ревизира търговци на бижута на Националната агенция за приходите-Варна. Инспекторите са проверявали начина на осчетоводяване на финансовите операции, издават ли се касови бележ...