Таг Давос

Договорът бе подписан в бургаския университет. Снимка университет Проф. д-р Асен Златаров

Държавният ВУЗ ще си партнира с института Давос

Договор за сътрудничество между университет "Проф. д-р Асен Златаров" и Изследователски институт "Давос" (Давос, Швейцар...