Таг Държавен вестник

Заповедта за обявяване на Корал за защитена местност е на министъра в оставка Борислав Сандов

Кметът на Царево жали заповедта за Корал

Кметът на Община Царево Георги Лапчев ще жали обнародваната в Държавен вестник заповед на министъра на околната среда и водите в оставка Борислав Санд...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.41 от 21.05.2019г. са обнародвани: &nb...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   На основание чл.124б, ал.2 от ЗУТ, Община Бургас съобщава - ...

Съобщение на Община Бургас

С Ъ О Б Щ Е Н И Е О Т   О Б Щ И Н А   Б У Р Г А С   В Държавен вестник бр.10 от 01.02.2019г. са обнародвани: -&n...

Съобщение на Община Бургас

Община Бургас съобщава :   В Държавен вестник бр.57 от 10.07.2018г. е обнародвано : Съобщение за изработен проект за изменение на ПУП-...