Таг Комисия

Докладната записка бе разгледана на заседание на Комисията по култура. Снимка ОбС Варна

Сменят името на хора на варненските девойки и жени

Хорът на варненски девойки и жени при хорова школа "Проф. Марин Чонев" към Община Варна да носи името на маестра Захарина Милкова. Това...

План-приемът бе разгледан на заседанието на Комисията по заетост към Областния съвет за развитие. Снимка Областна управа

Четири бургаски гимназии със защитени професии за учебната 2024/2025 г.

Четири бургаски гимназии ще приемат ученици за учебната 2024/2025 г. в защитени специалности от професии. Това са Професионална гимназия по елект...

Докладната записка, свързана с бюджета, бе разгледана на заседание на Постоянната комисия по благоустройство и комунални дейности. Снимки ОбС Варна

Над 205,2 млн. лв. е капиталовата програма на Община Варна за 2024 г.

Малко над 205,2 млн. лева е капиталовата програма на Община Варна заложена в проекта за бюджет за 2024 г. От тях 160 млн. лева са осигурени от об...

Предложенията за ново законодателство са на Европейската комисия

Публичното подстрекаване към незаконна миграция в ЕС ще се третира като престъпление

Публичното подстрекаване към незаконна миграция в ЕС ще се третира като престъпление. Европейската комисия предложи ново законодателство за предо...

За последните 4 години разгледахме, написахме и одобрихме над 2600 докладни записки и това е проверим факт, казва Георги Маринчев. Снимка Авторът

Георги Маринчев: Най-голямата щета за Бургас нанесе липсата на държава

Георги Маринчев е роден през 1972 година в Бургас. Завършил е Строителния техникум, сега Професионална гимназия по строителство, архитектура и ге...