Таг Медицински център ii

Учениците се запознаха с работата в Медицинския център

ПГЕЕ с кампания Учи и извън класната стая

Професионална гимназия по електротехника и електроника "Константин Фотинов" стартира кампания "Учи и извън класната стая...