Таг брегоукрепване в Бургас

Ремонтните дейности се очаква да започнат след приемане на бюджета. Снимки Община Бургас

Има заложени средства за брегоукрепване в Морската

Има заложени средства за брегоукрепване на наклонената подпорна стена в близост до крайбрежната алея в Морската градина на Бургас в проекта за бю...