Таг конкурс за директори

Павлина Градишка ще ръководи училището след спечелен конкурс за директори. Снимка Архив Черноморие-бг

Дуалното обучение - приоритет за новият директор на ПГЕЕ Константин Фотинов

Дуалната форма на обучение е сред приоритетите в работата на новия директор на бургаската Професионална гимназия по електротехника и електроника "...