Таг плаж Буните

Търсят концесионер на плаж Буните

Търсят концесионер на Буните във Варна, ще плаща по 26 799,40 лв. без ДДС на година

Министерският съвет взе решение да бъде открита процедура за възлагане на концесия за морски плаж "Буните" в община Варна, област Варна...