Таг пътя на бежанците

В акцията участваха студенти от Факултета по обществени науки и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи. Снимки университет Проф. д-р Асен Златаров

Студенти събраха боклуците по пътя на бежанците

Студенти от Факултета по обществени науки и от Факултета по обществено здраве и здравни грижи на университет "Проф. д-р Асен Златаров" в Бур...