Таг тръбопровод

Решението е взето на заседание на местния парламент. Снимка ОбС Варна

Община Варна ще обяви поръчка за ремонта на тръбопровода на езерото

Местният парламент даде съгласието си Община Варна да обяви обществена поръчка за ремонта на тръбопровода за отпадъчни води под дъното на Варненското ...

Докладните записки бяха гледани на заседание на Комисията по финанси и бюджет. Снимка ОбС Варна

Общината обявява поръчка за тръбопровода на Варненското езеро

Община Варна ще обяви и проведе обществена поръчка за избор на изпълнител на строително-монтажни работи, авторски и строителен надзор за „Ремонт...

Тръбопроводът в езерото е бил изграден през 2011 г., по време на Тройната коалиция - на БСП, ДПС и НДСВ. Снимки Община Варна

МОСВ забави с година разрешителното за тръбопровода във Варненското езеро

Една година се забави издаването на разрешително от Министерството на околната среда и водите за ползване на повърхностен воден обект. Документът...

Целта е да бъде възстановена експлоатационната дейност на съоръжението. Снимка Община Варна

Полагат тръбопровода под Варненското езеро

След приключване на удълбочаването на фарватера от и за сметка на ДП "Пристанищна инфраструктура", започна полагане на тръбопровода във Варн...

Подводните ремонтни дейности във Варненското езеро продължават. Снимка Община Варна

Удълбават траншеята на Варнеското езеро, заради тръбопровода

Прокопаване на траншеята по дъното на Варненското езеро за полагане на тръбопровода се извършва в момента в южната част на трасето, извън фарватера. У...