В края на юни 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 9.8 хил., или с 8.8%. Снимка Черноморие-бг

В края на юни 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 9.8 хил., или с 8.8%. Снимка Черноморие-бг

1 189 лева е средната брутна месечна работна заплата в област Бургас през второто тримесечие на 2021 година при 1 525 лева средна за страната, сочи справка на Националния статистически институт.

По предварителни данни на НСИ наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Бургас към края на юни 2021 г. се увеличават с 16.5 хил, или с 15.7%, спрямо края на март 2021 г., като достигат 121.7 хиляди.

Спрямо края на март 2021 г. най-голямо увеличение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение е регистрирано в икономическите дейности "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Операции с недвижими имоти". Най-голямо намаление на наетите лица се наблюдава в икономическите дейности: "Добивна промишленост" и "Строителство".

В края на юни 2021 г. в сравнение със същия период на 2020 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение се увеличават с 9.8 хил., или с 8.8%. Най-голямо увеличение на наетите се наблюдава в икономическите дейности: "Хотелиерство и ресторантьорство" и "Операции с недвижими имоти", а най-голямо намаление - в "Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива", и "Добивна промишленост".

В структурата на наетите лица по икономически дейности най-голям е относителният дял на наетите по трудово и служебно правоотношение в дейностите "Търговия; Ремонт на автомобили и мотоциклети" и "Хотелиерство и ресторантьорство" - съответно 16.4% и 16.3%. По брой наети лица по трудово и служебно правоотношение областта заема 4-то място сред 28-те области в страната.

В област Бургас средната брутна месечна работна заплата през второто тримесечие на 2021 г. е 1 189 лева, при 1 525 лева средна за страната.

В сравнение с останалите области на страната, по показателя средна брутна месена работна заплата през второто тримесечие на 2021 г., област Бургас се нарежда на 17-то място. Най-висока средна работна заплата получават наетите в област София (столица) - 2 072 лева, а най-ниска - в областите Благоевград - 999 лева, Кюстендил - 1 028 лева и Видин - 1 041 лева.

През второто тримесечие на 2021 г. средната брутна месечна работна заплата в област Бургас се увеличава спрямо първото тримесечие на 2021 г. с 1.7%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение са "Хотелиерство и ресторантьорство" - с 28.9% и "Култура, спорт и развлечения" - с 20.0%.

Спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата през второто тримесечие на 2020 г. в обществения сектор нараства с 16.5%, а в частния сектор - със 7.3%.