206 застрахователи "забравили" да декларират доходите си

Това са застрахователи, при които са установени най-големи несъответствия между данните за изплатени хонорари и декларираните от самите агенти доходи пред НАП. Всички те са получавали комисионни или доходи по граждански договори със застрахователи на българския пазар. 206 от застрахователните агенти в региона не са подали през 2009 година декларация за доходите си през 2008 година, други 26 не са попълнили необходимото приложение за получаване на хонорари от застрахователна дейност, а 5 са обявили доход, но различен от реално получения от упражняваната от тях дейност.

 

В края на миналата година НАП проверили документите на 39 застрахователни компании, в които са намерени доказателства за платените суми на общо 65 967 агенти. За цялата страна общо 3 514 застрахователни агенти не са декарирали доходи в общ размер  14,6 милиона лева.  След проверка на НАП, направена в края на 2009 г. стана ясно, че голяма част от застрахователните агенти не са декларирали доходите си пред НАП. Инспекторите на приходната агенция са проверили документите на всички застрахователни компании и са намерили доказателства за платените суми. 200 от агентите, които са скрили най-високи суми, бяха уведомени за това по телефона от кол центъра на НАП през декември миналата година.

В момента на застрахователния пазар у нас оперират 37 компании за общо застраховане и животозастраховане. За тях като застрахователни агенти работят общо 66 000 души.

В края на 2009 г. изпълнителният директор на НАП Красимир Стефанов даде възможност на застрахователните агенти да декларират всички свои доходи за последните 5 години. До края на миналата година само  120 застрахователи използваха тази възможност и платиха данъците си с лихвите. Беше им наложена и минимална глоба. От днес на всички останали застрахователни агенти, които не са спазили данъчните правила, ще бъдат налагани максималните санкции за укриване на доходи – 500 лв. за неподадена първа данъчна декларация и 1000 лв. за всяка следваща. Така санкцията за некоректните застрахователи може да достигне до 4500 лв. Освен това те ще бъдат задължени да платят всички укрити данъци, заедно с лихвите. Ако не последва плащане, сумите ще бъдат събирани принудително, включително с налагане на запор върху заплати, банкови сметки или друго движимо имущество.