28 отличници се дипломират от Медицинския колеж във Варна , информираха от пресцентра на ВУЗ. Студентите са от 7 специалности: помощник-фармацевти (21), медицински лаборанти (12), зъботехници (16), инспектори по обществено здраве (16), рентгенови лаборанти (10), рехабилитатори (16), социални работници (10).

От всички дипломиращи се, 28 са отличници. Студентката с най-добър успех на випуска е Златина Любенова Бобоцова от специалност "Социални дейности". Тя има 5,95 от обучението си. Промоцията на дипломантите ще се състои на 21-ви този месец от 10:30 часа във Фестивалния и конгресен център. Награди за отличниците са осигурили Медицински университет "Проф. д-р Параскев Стоянов", община Варна, УМБАЛ "Св. Марина" и фармацевтични фирми.

 

Днес+