30 обекта във Варна под постоянно наблюдение от НАП по празниците по време на коледните празници. Обект на проверките са били заведения за обществено хранене, дискотеки и коледни базари. При извършените проверки на начина на осчетоводяване на финансовите операции, както и дали се издават касови бележки при продажба, инспекторите са съставили 63 акта за неспазване на Наредбата за регистриране и отчитане на продажби чрез фискални устройства – неиздаване на касов бон. Само в един от обектите данъчните са установили, че собственикът укрива реален оборот от 14 000 лева на вечер. Преди поставянето на заведението под постоянен физически контрол, собственикът е отчитал оборот от 1500 лева, а в присъствието на инспекторите по приходите оборотът от вход и продажби е достигнал 16 000 лева. Още на входа на заведението на инспекторите били продадени пропуски на стойност 5 лева, изготвени от самия собственик, вместо предвидените от закона билети, отпечатани от Министерството на финансите. По този начин собственикът на проверения обект е укривал само от вход по 1500 лева на вечер.


При проверка на един от коледните базари в града инспекторите са установили, че трима от търговците извършват продажба на стоки без да издават касови бележки, поради липса на касови апарати. Така търговците са укривали 100% от реалния оборот.

Предстои през следващата седмица на некоректните търговци от Варна да бъдат извършени проверки за сключени трудови договори с работещите в обектите, а също така дали са внесли дължимите данъци и осигурителни вноски.

Напомняме на нашите клиенти, че лице, което не издаде фискална касова бележка (фискален бон), се наказват с имуществена санкция –за юридическите лица и едноличните търговци, в размер от 500 до 2 000 лв. При повторно нарушение размерът на санкцията е от 1000 до 4 000 лв. За продавача или лицето, което е било длъжно да издаде касова бележка, но не издало и е приело плащането, глобата е от 100 до 500 лева.
Сигнали за укриване на обороти и неиздаване на касови бележки могат да се подават чрез Информационния център на НАП на телефон 0700 18 700.

 

 

Днес+