Проблемът с финансирането на клетка 2 бе дискутиран на заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет. Снимка ОбС Варна

Проблемът с финансирането на клетка 2 бе дискутиран на заседание на Постоянната комисия по финанси и бюджет. Снимка ОбС Варна

5,3 млн. лева ще струва на Община Варна изграждането и пускането в експлоатация на клетка 2 на Регионалното депо за твърди битови отпадъци в село Въглен, което обслужва общините Варна, Аксаково и Белослав. Това заяви днес зам.-кметът Христо Рафаилов по време на заседанието на Постоянната комисия по финанси и бюджет, което приключи тази вечер.  

"2 млн. лева от средствата за тази дейност вече са заложени в бюджета, останалите пари бихме могли да осигурим чрез преразпределение на средствата", уточни зам.-кметът Рафаилов. По думите му 800 000 лева за клетка 2 могат да се осигурят от перо зимно почистване, тъй като на практика Варна е в края на този сезон. Други 500 000 лева биха могли да се преразпределят от заложените за тази година средства за почистване на боклука на база на изхарчените с половин милион лева по-малко средства през 2023 г. Още 893 000 лева. Община Варна ще приспадне от отчисления от трети страни.

Рафаилов допълни, че пълната сума от 5,3 млн. лева, необходима на Общината за окончателното изграждане и пускане в експлоатация на клетка 2, няма да бъде изхарчена само през настоящата година. Общината разполага с година и половина да се подготви за нея, поясни той и допълни, че така останалите 1.1 млн. лева за разширяването на регионалното депо могат да бъдат предвидени и разплатени в Бюджет 2025 г. или чрез целеви инфраструктурен кредит от фонд "Флаг".

По проект клетка 2 представлява пространство за обезвреждане на битови отпадъци, неподлежащи на рециклиране чрез депониране. Изграждането на съоръжението по план ще започне през месец април на територията на съществуващото регионално депо за неопасни отпадъци.