681 молби за помощи от родители на първолаци в Бургас 627 от молбите вече са удовлетворени. Родителите им ще получат помощ в размер на 150 лева за закупуване на дрехи, обувки или помагала. Общо 1797 молби за помощ от родители на първолаци са подадени в цялата област. От тях са удовлетворени досега 1471 за 1490 деца. "Другите молби са в процес на разглеждане. Ако семейство получило помощ не е записало детето си на училище, ще трябва да върне помощта", каза Тони Костова директор на Регионална дирекция "Социално подпомагане".

До този момент в ръководената от нея дирекция са подадени 2368 молби за отоплителна помощ. 1841 от кандидатите са посочили, че искат да получат помощта във вид на пари, а 282 - като гориво. Хората, които кандидатстват за помощ за електроенергия са 238. В община Бургас ще бъдат подпомогнати 584 души. 373 от тях ще получат пари, 14 са поискали гориво, 190 ще получат енергийна помощ.

Седем души ще бъдат лишени от отоплителна помощ за две години, тъй като са били хванати в нарушение през изминалия отоплителен сезон.