246 са украинските деца, които ще учат в училища в община Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

246 са украинските деца, които ще учат в училища в община Бургас. Снимка Архив Черноморие-бг

730 украинчета тръгват на училище днес в Бургас и региона. "Определено най-голяма концентрацията в община Несебър, където 230 са учениците, насочените със заповед към образователни институции. В община Бургас те са 246, но съдействието на местната администрация и Областната управа допринесе за регулиране на процесите", каза за "Черноморие" Петя Петрова - началник на Регионалното управление на образованието в Бургас.

Украинците, чиито деца ще учат в български училища, и имат статут на временна закрила, са предприели навременни стъпки за това да осигурят необходимите ваксини на децата си. Директорите на училища и детски градини също са информирани за изискванията за прием на чуждестранни деца.

Най-честият проблем, който възниква и е пречка децата от Украйна да тръгнат на училище у нас е липсата на физическа среда - достатъчно места в училищата, които са в общините, където има голяма концентрация на лица, търсещи закрила.

От страна на Министерството на образованието е предоставена възможност за допълнителни часове по български език за украинчетата. При необходимост от психологическа помощ при адаптацията им те могат да я намерят в училище, където има екипи за обща подкрепа, които се формират в зависимост от потребността. "В тях често се включват психолози и/или педагогически съветници, които при нужда от психологическа подкрепа я осъществяват. Тази подкрепа се фиксира и в план за работа, с който предварително се запознават родителите и се търси тяхното съгласие", уточни Петя Петрова.

Украинчетата, също като българските ученици, получават безплатно образование. Те биват приети за обучение в училища, където запълването на свободните места е приоритет.

"Бюджетите на училищата се формират след актуализация на данните за учениците към декември месец. Това тази година се извършва чрез единна информационна платформа. Няма да има ощетени училища във финансов аспект", обясни Петя Петрова по отношение на издръжката ну украинските деца.

В община Несебър, където технитя брой е значителен, ще се наложи те да бъдат извозвани с транспорт. "Доброто сътрудничество между институциите, а именно - Областна управа - Бургас, Община Несебър, РУО - Бургас ще направи възможно извозването на ученици от Слънчев бряг до село Тънково и село Оризаре. На този етап това не е факт, но ние сме разработили план и имаме готовност това да се случи", каза още началникът на РУО Бургас.