От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 77.5% използват регулярно интернет. Снимката е илюстративна

От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 77.5% използват регулярно интернет. Снимката е илюстративна

Данните от проведеното изследване на Националния статистически институт за използването на информационни и комуникационни технологии (ИКТ) в домакинствата и от лицата в област Бургас за 2021 г. показват, че 82.9% от домакинствата имат достъп до интернет в домовете си, при средно 83.5% за страната. По-този показател спрямо предходната година е регистрирано увеличение с 3.1 процентни пункта. Област Бургас е на дванадесето място по относителен дял на домакинствата с достъп до интернет, сочат данни на НСИ.

От лицата на възраст между 16 и 74 навършени години в област Бургас 77.5% използват регулярно интернет (всеки ден или поне веднъж седмично) през 2021 година. Спрямо 2020 г. е регистриран ръст от 12.1 процентни пункта. По този показател областта се нарежда на шесто място след област Силистра със 77.9%, и преди област Кърджали със 77.2%.

Жените в областта са по-активни от мъжете, като 79.8% от тях използват редовно интернет, при 75.2% за мъжете. Активността на мъжете в областта при използване на интернет е почти същата като средната при мъжете за страната, а тази на жените - със 7.0 процентни пункта по-висока от средната при жените за страната.

От лицата с висше образование в област Бургас 92.3% използват редовно интернет, от лицата със средно образование - 75.8%, а от лицата с основно или по-ниско образование - 69.8%.

Относителният дял на лицата, използващи през последните 12 месеца услугите на електронното правителство е 24.8% за областта, при 26.6% средно за страната.