Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2022 г., е 36.2 хиляди. Снимката е илюстративна

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2022 г., е 36.2 хиляди. Снимката е илюстративна

През ноември 2022 г. в област Бургас са функционирали 93 места за настаняване с над 10 легла - хотели, мотели, къмпинги, хижи и други места за краткосрочно настаняване. Броят на стаите в тях е 3.3 хил., а на леглата - 6.9 хиляди. В сравнение с ноември 2021 г. общият брой на местата за настаняване, функционирали през периода, се увеличава с 29.2%, а броят на леглата в тях - с 41.4%, сочат данни на Националния статистически институт.

Общият брой на нощувките във всички места за настаняване в областта, регистрирани през ноември 2022 г., е 36.2 хил., или с 51.3% повече в сравнение със същия месец на предходната година. Чуждите граждани са реализирали 5.6 хил. нощувки, а българските - 30.6 хиляди.

През ноември 2022 г. в местата за настаняване с 4 и 5 звезди в област Бургас са реализирани 55.8% от общия брой нощувки на чужди граждани и 28.7% - на българи. В местата за настаняване с 3 звезди са осъществени 20.2% от нощувките на чужденци и 9.8% - български граждани, а в останалите места за настаняване (с 1 и 2 звезди) те са съответно 24.0 и 61.5%.

Броят на пренощувалите лица в местата за настаняване в област Бургас през ноември 2022 г. се увеличава с 57.0% в сравнение със същия месец на 2021 г. и достига 14.3 хиляди. Чуждите граждани, нощували в местата за настаняване през ноември 2022 г., са 2.7 хил. и са реализирали средно по 2.0 нощувки, като 56.4% от тях са нощували в местата за настаняване с 4 и 5 звезди. Българските граждани са 11.6 хил. и са реализирали средно по 2.6 нощувки, като 43.3% от тях са нощували в местата за настаняване с 1 и 2 звезди.

Общата заетост на леглата в местата за настаняване през ноември 2022 г. е 18.0%, като се увеличава с 1.1 процентни пункта в сравнение с ноември 2021 година. Най-висока е заетостта на леглата в местата за настаняване с 1 и 2 звезди - 22.7%, следвани от местата за настаняване с 4 и 5 звезди - 19.4%, и с 3 звезди - 8.2%.