Cam_0

Cam_0

96 лодкостоянки ще има в Черноморец

на община Созопол. Той бе представен днес на презентацията в присъствието на евродепутатът Маруся Любчева, общински съветници, кметът на град Черноморец Добри Добрев и жители на града. След три месеца пристанището ще бъде обновено и модернизирано.

PortCher1

"Със реализирането на този проект Черноморец става сериозен туристически и рибарски център. Тази година ще бъде преломна за развитието на града, защото през есента започваме строителните дейности на отвеждащия колектор за включване на отпадните води на Черноморец към Пречиствателната станция и довършваме стадиона", заяви по време на презентацията на проекта кметът на община Созопол Панайот Рейзи. Той подчерта, че това е единствения подобен спечелен проект по Южното Черноморие, който дава голямо предимство за развитие на рибарския сектор както за Черноморец и Созопол, но така също и за целия регион.DSC_7025

Проектът ще се изпълнява по Оперативна програма "Рибарство и аквакултури" 2007-2013 г., приоритетна ос 3 - мерки от общ интерес, мярка 3.3." инвестиции за реконструкция и модернизация на рибарски пристанища, места за разтоварване и закрити лодкостоянки". Стойността 9 512 560.38 лева. Финансиране от ЕФР – 75 %- 7 134 420.29, национално съфинансиране – 2 378 140.10 лева. Проектните дейности ще се осъществят за срок от две години.

Капацитетът на съществуващото рибарско пристанище в Черноморец се разширява до 96 лодко - стоянки (за рибарски лодки с дължина от около 7 м. до дължина 12 м.), с максимална дълбочина на газене до 1,2 метра. Това предвижда най- новият проект, който спечели община Созопол. Акваторията на новото рибарско пристанище се увеличава с  две зони – вътрешна зона (акватория) - за маневриране и швартоване на рибарски плавателни съдове, катери и рибарски лодки с обща площ от 24 067,26 м2    и външна зона (подходен навигационен канал) от 12 291,58 м2 - за безопасна транспортна комуникация на влизащи и излизащи от пристанището плавателни съдове.

Новото пристанище в Черноморец ще даде възможност за домуване на десет кораба тип "Балтик", с максимален тонаж до 200 тона, газене до 3,2 метра и максимална дължина 25.50 м. Осигурена е минимална дълбочина от 4,50 метра пред кейовете и по кейовия фронт на рибарския пирс. В тази акватория ще се изграждане хелинг, чрез който плавателните съдове домуват на на брега през неактивния сезон, както и плаващи понтони от обикновен тип за швартоване на плавателните съдове и за извършване на техническо обслужване и малки ремонти по тях на вода.

На територията на пристанище Черноморец ще се изгради рибна борса за първоначална обработка на уловената риба.