Белослав със 100% завършен интегриран воден цикъл С това днес се похвали кметът на общината Емил Дичев. Той допълни, че до края на следващата година се надява и самата община да стане първенец в тази област. Днес в Белослав премиерът Бойко Борисов, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева участваха в откриване на обект "Изграждане на канализационна мрежа и колекторна система към съществуваща градска пречиствателна станция за отпадни води и водоснабдителна мрежа на Белослав". Проектът е на стойност 21 675 497 лева и е реализиран по оперативна програма "Околна среда 2007-2013 г.". Той се съфинансира от Кохезионния фонд на ЕС и от държавния бюджет.

Строителството му стартира през лятото на миналата година. Резултатите от проекта са 22 620,40 м. Новоизградена и рехабилитирана водопроводна мрежа, 4077,90 м., новоизградена канализационна мрежа и напоред тръбопровод от колекторно-помпена станция до градската пречиствателна станция за отпадни води с обща дължина 1497 м. Реализираната му икономия е около 3,5 млн. лева или 16,4% спрямо първоначалния бюджет на проекта.

Освен това премиерът Бойко Борисов, министърът по управление на средствата от ЕС Томислав Дончев и зам.-министърът на околната среда и водите Ивелина Василева направиха първа копка и на проект "Белослав-промяна на физическата и жизнена среда за жителите му, привлекателен за туристи и инвеститори" също по оперативна програма "Регионално развитие" 2007-2013. Проектът е с общ бюджет 5 284 233, 84 лева. Той предвижда изцяло обновяване на централната част на Белослав и част от кварталите "Младост" и "Акации", като ще бъдат реконструирани общо 41 266 кв.м. Целта на проекта е подобряване на градската среда чрез цялостта реконструкция на централния площад "Възраждане", градския парк и централната пешеходна улица, рехабилитация на улици и паркинги, озеленяване на междублокови пространства и нови детски площадки. Ще бъде въведено и енергоспестяващо улично осветление, както и ще бъдат изградени 12 улични рампи за хора с увреждания. Продължителността на проекта е 18 месеца и се очаква той да приключи на 21 април 2011 г.

 

Днес+