Министър-председателят Бойко Борисов (вторият отляво надясно) провери строителните дейности в залата. Снимки Черноморие-бг

Министър-председателят Бойко Борисов (вторият отляво надясно) провери строителните дейности в залата. Снимки Черноморие-бг

Премиерът Бойко Борисов за трети път инспектира строителството на спортна зала "Арена Бургас". "Много ли ви забави коронавируса", попита министър-председателят строителите. По време на проверката Борисов бе заедно с министъра на финансите Владислав Горанов, зам.-министъра на регионалното развитие и благоустройството Николай Нанков, с кмета на Бургас Димитър Николов. Те видяха отвътре докъде са стигнали дейностите.

Това е третата инспекция на обекта от страна на министър-председателя в рамките на три години. Втората проверка бе на 20-ти май 2019 година. "Ще дам всичко от себе си, за да е готова до края на годината", това обеща тогава Николай Николов - представител на консорциума, който изгражда залата - ДЗЗД "Дворана" на премиера Бойко Борисов. Година по-късно залата още не е довършена.

Бургаската Арена със 7 000 седящи места, готова до края на годината

Обществената поръчка за проектиране и изграждане на залата бе обявена от Община Бургас през 2014 година. Договорът с консорциумът, който е изпълнява е сключен на 1-ви септември 2014 година, а срокът е 900 календарни дни. Общата стойност на поръчката е 31 997 804.03  лева без ДДС.

На 21-ви май 2018 година е подписано допълнително споразумение за изменение на поръчката през нейния срок на изпълнение. Съгласно него общият срок за изпълнение на проекта става 1 401 дни. 

Мотивите за изменение на поръчката са следните:

"В процеса на разработване на технически проект на обект: “Многофункционална спортна зала „Арена Бургас“ в УПИ II, кв.15б, по плана на к-с „Изгрев“, гр. Бургас“ възникнаха редица непредвидени обстоятелства по смисъла на чл.116, ал.1, т.2 от ЗОП, поради които се налага да бъдат препроектирани и впоследствие изпълнени допълнителни съоръжения и СМР, които не са включени в обхвата на идейното решение, като част от техническото предложение на Изпълнителя на етап обществена поръчка, които включват дейснотите, посочени в VII.2.1. Описание на измененията.
МОТИВИ: Поради недостатъчно пространство за излагане на мотивите за прилагане на чл. 116, ал. 1, т. 2 ЗОП, същите се съдържат в представените доказателства, като прикачени файлове към придружителното писмо, под №4".

Обща стойност на поръчката след измененията става 47 663 692.75 лева без ДДС. 

След проверката на "Арена Бургас" днес, кметът на морската община заяви, че за празника на Бургас - 6-ти декември, Никулден, залата ще е завършена.

Галерия