БСП прави конкурс за студентски стипендии Конкурсният изпит е анонимен и се състои в разработка на есе на тема, която ще бъде зададена в деня на конкурса в една от следните области: евроинтеграция, реализация на младите хора, политиката на БСП, информационното общество.

Изпитът ще се проведе на 5 ноември 2010г. (петък) от 10.00 часа в сградата на НС на БСП на улица "Позитано" 20. В него могат да участват български студенти, на възраст до 35 г. от всички ВУ и специалности, редовна форма на обучение, както и обучаващи се по магистърски и докторантски програми. За целта трябва да представят автобиография, уверение от ВУ, удостоверяващо курса на обучение и специалността. Крайният срок за подаване на документите и заявки за участие в конкурса е 29 октомври 2010 година.