Учениците от гимназията по туризъм знаят, че това е училището, което сбъдва мечти

Учениците от гимназията по туризъм знаят, че това е училището, което сбъдва мечти

Бургаската Професионална гимназия по туризъм "Проф. д-р Асен Златаров" ще приема ученици за новата 2024/2025 година в седем специалности. Право да кандидатстват има всичси седмокласници, които са положили успешно изпитите по български език и литература и математика.

За новата учебна година приемът ще се осъществява в следните специалности: "Организация на обслужването в хотелиерството" - професия "Администратор в хотелиерството"; "Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечения" - професия "Рестораньор"; "Кетъринг" - професия "Ресторантьор"; "Производство на хляб, хлебни и сладкарски изделия" - професия "Техник - технолог в хранително-вкусовата промишленост"; "Организация на туризма и свободното време" - професия "Организатор на туристическа агентска дейност" и "Производство на кулинарни изделия и напитки" - професия "Готвач" - две паралелки, в една от които учениците ще се обучават по дуална система.

Галерия