Д-р Бойко Миразчийски е изпълнителен директор на УМБАЛ. Снимка Архив Черноморие-бг

Д-р Бойко Миразчийски е изпълнителен директор на УМБАЛ. Снимка Архив Черноморие-бг

Бургаските съветници поискаха оставката на Съвета на директорите на УМБАЛ Бургас. Това ще стане чрез представителя на Община Бургас, като миноритарен собственик, в предстоящото Общо събрание на здравното заведение. Докладната записка с направените промени бе приета с 39 гласа "за", 0 "против" и 0 "въздържал се" на сесия на местния парламент днес.

Докладната за избор на представител на Общината в Общото събрание на УМБАЛ, което ще се проведе на 30-ти май, бе входирана от Йорданка Ананиева - зам.-кмет по здравеопазване в администрацията. По време на дебатите в залата Ананиева си направи отвод и предложи представител на Общината да бъде съветникът Иво Баев.

След 15 минутна почивка, която бе необходима да се обобщят направените предложения, съветниците се върнаха в залата, за да гласуват.

По т. 6 от дневния ред: Общото събрание на акционерите избира и назначава предложения регистриран одитор за 2023 година - представителят на Общината Иво Баев ще гласува "въздържал се", стана ясно от решението на местния парламент.

Той ще предложи да бъдат направени и промени в дневния ред. Баев ще поиска Изпълнителна агенция "Медицински надзор" да извърши проверка и анализ на състоянието на здравното заведение, на стандарти на оказваната медицинска помощ и защита на правата на пациентите.

Иво Баев ще поиска и включване на точка, която касае обучението на студенти и докторанти в УМБАЛ дали то съответства на чл. 90 ал. 3 от Закона за лечебните завеения, както и ще поиска да бъде добавена нова точка 3 съгласно чл. 17 ал. 4 на правилника на Общото събрание да освободи настоящия състав от Съвета на директорите, но да не ги освобождава от отговорност и да се проведе нов конкурс. В Съвета на директорите на здравното заведение влизат - Росица Иванова (председател), проф. Владимир Гончев, дм, д-р Бойко Миразчийски, дм - изпълнителен директор.

"Искането за внасянето на тези решение, не е въпрос на измъкване на отговорност, а да покажем позицията си. Ние ще продължим да помагаме на болницата, както сме го правили и досега", допълни Иво Баев.