Бургаското пристанище излезе на печалба

За същия период през 2009 г. порта е регистрирал загуби на стойност 1 725 000 лева.

 

Товарооборота през януари, февруари и март миналата година е бил 692 614 тона. През новата година статистиката показва товарооборот на 940 519 тона.

За същия период през 2009 г. "Пристанище Бургас" е разходвало за тон 12.32 лв. Година по-късно сумата е паднала до 6.05 ст.

Отрицателната стойност на обработен тон товар в размер на - 2.49 лв. през предходната година, вече е с положителна стойност от 0.22 лв. през настоящата.

Наследените от старото ръководство на "Пристанище Бургас" задължения към доставчици и банки към 1 септември 2009 г. са на стойност 6 355 871 лева. През изминалата година са натрупани нови задължения, но въпреки това настоящото ръководство е изплатило голяма част и от старите. До 31 март 2010 година порта е платил на доставчици сумата от 6 600 283,25 лева.