DSC_0165

DSC_0165

Бургазлии без интерес за развитието на общината

година. На него бяха презентирани дейностите по проекта "Създаване на условия за ефективен мониторинг и контрол при разработване на политики и

DSC_0163стратегически документи на община Бургас". Той е на стойност 76 078 лева и бенефициент по него е община Бургас. Фирмата, която е спечелила проекта обаче явно не си е направила труда да разгласи публичното обсъждане, за което ще получи и своето възнаграждение, включено в цената на заданието. На презентацията имаше повече журналисти и представители на общината, отколкото заинтересовани граждани.

От направения анализ става ясно, че секторната структура на община Бургас е сходна с тази на община Варна. За разлика от Варна обаче, тук туристическата дейност е по-малко и привес има строителството. Положителните аспекти са свързани с добрата демографска характеристика на общината и положителния естествен прираст, както и добрата инфраструктура. Общината обаче не е развила добре младежките политики.