Тази сума е пет пъти по-висока от  месечната такса от 18 лева за останалия период на посещение на детската градина. Снимката е илюстративна

Тази сума е пет пъти по-висока от  месечната такса от 18 лева за останалия период на посещение на детската градина. Снимката е илюстративна

Бургазлийка е подала жалба до обществения посредник Тодор Стамболиев във връзка с таксата, която трябва да плати, за да отиде нейното дете на градина, след като това стане възможно с отварянето им на 26-ти май. В жалбата си жената с инцииали М. Д, пише, че според Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, децата от предучилищните групи трябва да плащат месечна такса от 100 лева. При това положение според нея се създават предпоставки много от децата, от предучилищните групи, въпреки желанието на самите деца и техните родители да не се завърнат в детските градини и да не могат да завършат обучението си. Госпожа Д. казва, че при създалото се извънредно положение, когато единият, или и двамата родители в семейство са останали без работа, такса от 100 лева не предразполага към посещаване на детско учебно заведение, споделя, че е разумно да се преосмисли таксата за посещение на детските градини от децата в предучилищна възраст за лято 2020 год., така че да се даде възможност на родителите да работят, а децата да не бъдат лишавани от посещение на ОДЗ.

"Сигналът на гражданката повдига два въпроса. Единият свързан с възможността за посещаване на детска градина, след като повече от два месеца децата с помощта на родителите си провеждаха самообучение в домашна обстановка, другият с размера на таксата, който следва да се заплаща за присъствието им в детските градини за периода от 1-ви юни до 31-ви август, който според приложение №4 към Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас е в размер на 100 лева. (С последното изменение на Наредбата от заседание на Общинския съвет, проведено на 27.02.2020 г., тази такса е в размер на 70 лева, но според § 4 от преходните и заключителните разпоредби към Наредба за изменение и допълнение на Наредбата за определянето и администрирането на местните такси и цени на услуги на територията на Община Бургас, изменението влиза в сила от 01.10.2020 г.). Иначе казано, за летния сезон на 2020 год. таксите за посочения период от м. юни до края на м. август, остават в размер на 100 лева месечно.

Тази сума е пет пъти по-висока от  месечната такса от 18 лева за останалия период на посещение на детската градина.

Какви са мотивите при определяне размера на тази такса е въпрос, на който няма да се спирам в дълбочина, но мисля, че аргументите в подкрепа на това решение едва ли ще могат да издържат на сериозна критика. До 31-ви май сумата е 18 лева, а от следващия ден, на 1-ви юни - 100 лева, при положение, че в този период дори учебни занимания, определящи до някаква степен размера на таксата за ползване на детска градина не се провеждат, а детето едва ли консумира пет пъти повече храна, или менюто в детската градина е поскъпнало в петорен размер?", пише в писмото на Тодор Стамболиев, което е изпратил до кмета Димитър Николов и до медиите.

"Считам, че предвид извънредната ситуация за календарната 2020 год. родителите на деца, придобиващи удостоверение за завършена подготвителна група и подлежащи на прием в първи клас през текущата календарна година, при посещение на детска градина в период от 1-ви юни до 31-ви август следва да заплащат такса в размер, който в конкретната ситуация според мен следва да бъде сведен до размера на таксата, заплащана по време на останалите месеци в годината.

Така ще бъде подпомогнато всяко семейство, което е поставено в трудната ситуация да избира между това дали родител  от семейството да продължи да полага грижи за детето, като остане без работа и се лиши от доходи, или да започне работа и да предостави грижите на детето си на детските градини, при  заплащане на пет пъти по-висока такса.

Подчертавам, че предложението ми не е свързано с освобождаване от задължение за заплащане на такса, а с промяна в размера на таксата, касаеща само посочената възрастова група, само за периода 01.06.-31.08. и е само за тази календарна година.

Вярвам, че  ще направите необходимият анализ и ще вземете правилно и справедливо решение", пише още в писмото на общественият посредник на Бургас.