Sreshta

Sreshta

Български и чуждестранни специалисти обсъждат проблемите на таласамията

(ТИФ) и Университетска болница "Св. Марина" – Варна.

Форумът се свиква ежегодно поради изключителната медицинска и социална актуалност на тази рядка наследствена анемия. Честите кръвопреливания, които започват от ранно детство и продължават през целия живот на пациентите с таласемия, водят до свръхнатрупване на желязо в организма и застрашават от увреждане всички жизнено важни системи – сърце, черен дроб, ендокринни жлези, детеродни органи и др. Това превръща таласемията от болест на малокръвието в глобален медицински проблем, изискващ компетентно и екипно участие на поне пет различни специалисти: хематолози, кардиолози, гастроентеролози, ендокринолози и гинеколози. 
Първата среща през 2010 г. беше посветена на кардиологичните проблеми при таласемия и организацията за тяхното контролиране в България.
Тазгодишният форум е мултидисциплинарен и за първи път събира български и чуждестранни специалисти от всички професионални гилдии, занимаващи се с болестта. Участниците ще изслушат пленарни доклади по всички главни направления и ще обсъдят клинични случаи. В екипа на чуждестранните лектори присъстват авторитетни учени от най-престижни европейски университети: проф. Антонис Катамис, проф. Атанасиос Езопос и проф. Димитри Лукопулос от Атина, д-р Ратна Чатаржи и д-р Река Бажория от Лондон. 
Централна тема на работната среща е организирането, оптималното функциониране и усъвършенстването на национални центрове по таласемия. Използвайки специфични методологични и технологични похвати, те представляват най-съвременна форма за медикосоциален контрол на пациенти с таласемия. Създаването на таласемични центрове в България е инициатива на Работната група по таласемия и първата стъпка вече е направена чрез сформирането на интердисциплинарни екипи за лечение и проследяване на пациенти с таласемия в университетските болници в България. 
Председател на организационния комитет на работните срещи Таласемия Варна е доц. д-р Валерия Калева, ръководител на Клиниката по детска онкохематология, УМБАЛ "Света Марина" – Варна и председател на Националната работна група по таласемия. Водещи български специалисти, участващи във форума, са проф. д-р Стефан Горанов – национален консултант по хематология, доц. д-р Маргарита Генова – председател на Българско сдружение по хематология, проф. д-р Людмила Матева, проф. д-р Искрен Коцев, доц. д-р Жанет Грудева, доц. д-р Лиана Герчева, доц. д-р Румяна Търновска, доц. д-р Ива Стоева, доц. д-р Петрана Чакърова, доц. Радка Тинчева, доц. д-р Христо Желев, доц. Ваня Недкова, доц. д-р Чайка Петрова, доц. д-р Виолета Йотова, доц. д-р Миглена Георгиева, доц. д-р Лъчезар Маринов, доц. д-р Димитричка Близнакова и др. От страна на пациентските организации ще присъстват д-р Станимир Хасърджиев – председател на Националната пациентска организация, Драгомир Славев – председател на Организацията на таласемиците в България и Иван Иванов – член на УС на ТИФ.

Днес+