Неврокопският митрополит Серафим (вляво) и Видинския митрополит Даниил излязоха с изявление за касирането на вота за Сливенски митрополит. Снимки Двери

Неврокопският митрополит Серафим (вляво) и Видинския митрополит Даниил излязоха с изявление за касирането на вота за Сливенски митрополит. Снимки Двери

"Поддържаме убеждението, че според Устава на Българската православна църква - Българска патриаршия, постъпилите жалби не дават основание за касиране на епархиския избор, проведен на 18-ти февруари в сградата на Сливенска света митрополия", това се казва в изявлението на Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил относно касирането на епархийските избори в Сливенска епархия, което е качето в официалния сайт на БПЦ.

Повод за изразяване на мнението им става решение на Светия синод от 24-ти февруари за касиране на вота за Сливенски митрополит, буквално броени часове преди митрополитета да се съберат на 25-ти февруари сутринта, за да определят, както е по Устава на БПЦ, кой да бъде следващият Сливенски митрополит.

Агатополският епископ Иеротей и Константийски епископ Михаил са двамата претенденти за Сливенски митрополит, определени на изборите, които се проведоха на 18-ти февруари в канцеларията на Сливенската митрополия. На първия тур бе избран първият претендент - Агатополският епископ Иеротей, който получи 26 гласа. На втория тур бе избран вторият претендент - Константийски епископ Михаил, който получи нужните му 22 гласа.

Изборите по решение на Синода бяха организирани от Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, който бе избран за наместник на овдовялата Сливенска епархия. Въпреки чи той определи избора като каноничен и без нарушения, постъпиха две жалби срещу него. На базата на тези жалби на свое заседание, което се проведе на 24-ти февруари, митрополитите решиха да касират избора.

Текстът на жалбите не бе оповестен никъде до днес, когато Неврокопският митрополит Серафим и Видинският митрополит Даниил, излязоха с мнение по решението за касиране на вота, срещу което гласуваха "против".

Светият синод касира избора за Сливенски митрополит в нарушение на устава си

"Запазвайки уважението си към всички членове на Светия Синод и изразявайки признателността си към Негово Високопреосвещенство Варненски и Великопреславски митрополит Йоан за коректно и  изрядно проведения в процедурно отношение избор, заявяваме, че се разграничаваме като гласуваме против  решението на Св. Синод от 24. 02. 2024г., Протокол №3, отнасящо се до касирането на проведения избор за Сливенски митрополит в Сливенска епархия.

Съгласно чл. 88, ал 2, от УБПЦ-БП, Св. Синод изслуша доклада на Високопреосвещения Варненски и Великопреславски митрополит Йоан, наместник на овдовелия Сливенски митрополитски престол относно проведения на 18 февруари в сградата на Сливенска света митрополия избор на двама кандидати за Сливенски митрополит. От доклада и приложените изборни книжа стана ясно, че изборът е протекъл при спокойна атмосфера и строго спазване на уставната процедура", пише в мнението на двамата митрополити.

В допустимия от Устава на Българската православна църква - Българска патриаршия срок, в Сливенска света митрополия са входирани две жалби от участници в проведения избор.

Първата жалба е постъпила на 20-ти февруари от епархийските избиратели ставрофорен иконом Евгений Георгиев Янакиев, свещеник Серафим Костадинов Барбуков и Димо Костадинов Димов. Според въпросната жалба, между първия и втория тур "голяма част от избирателите" противоуставно напуснали помещението за гласуване, без да са напускали заключената и затворена за достъп на външни лица сграда на Сливенска митрополия. Жалбоподателите твърдят, че това дало възможност да се "уеднаквят действията на някои избиратели" с цел да се избере "един фаворит" и "един неизбираем" кандидат. Спред жалбоподателите, това опорочава проведения избор.

"Категорично възразяваме относно аргументите посочени в жалбата. В УБПЦ–БП няма забрана за напускане на изборното помещение при провеждане на избор. Избирателите са имали достатъчно време  да обсъждат кандидатите за свой митрополит и преди започване на самия избор и от това право те не могат да бъдат лишени.

Възразяваме и относно твърдението в жалбата, че вторият от кандидатите е "неизбираем" и, че имено с тази цел е била направена договорка за избирането му в числото на двамата кандидати.

Обстоятелства, които поставят под въпрос достоизбираемостта на Константийския епископ Михаил не станаха достояние по установения ред до деня и часа на заседанието на Св. Синод. Следователно, въз основа на гореказаното считаме жалбата за несъстоятелна", пише в в изявлението на Неврокопският митрополит Серафим и Видинският митрополит Даниил.

Втората жалба е именувана "доклад" и е подадена  от епархийския избирател ставрофорен иконом Евгений Георгиев Янакиев на 21-ви февруари. Тя не е по отношение редовността на избора, а се отнася  до действия или бездействия  на епископ Иеротей с имоти на Поморийския манастир. "Заявяваме, че изложеният проблем и отнасящите се към него приложени документи изискват задълбочено обследване и експертно становище, както и възможност да се поиска обяснение от обвинения в нарушения еписпок Иеротей. За съжаление в духа, в който бе проведено заседанието нямаше възможност да се направи сериозна дискусия. Прие се да бъде касиран изборът въз основа на съмнения в злоупотреби и нарушения без изследване и доказване на твърденията на жалбоподателите. Това неизбежно води до други съмнения, че жалбоподателите е възможно да си служат с клевета. Следователно, ако при задълбочено проучване на изложения проблем би се оказало, че твърденията на жалбоподателите са неверни, т.е. те си служат с клевета, то на  жалбоподателите трябва да бъде потърсена отговорност и отнети правата на епархийски избиратели. Също така  на всички ни е известно от каноните на светата ни Църква, че клирик, който си служи с лъжа не трябва да извършва света литургия.

В хода на заседаието припомнихме и въпроса на Никодим от 7 глава от Евангелието от свети Йоан Богослов, но за съжаление не бе обърнато внимание на този евангелски текст. Този въпрос "Осъжда ли нашият Закон човека, ако първом го не чуят и узнаят, какво върши?" поставяме и сега.

Считаме за крайно неуместно и ненавременно в навечерието на каноническия избор да се използва като довод отсъствието на качества у избраните. Светият синод се е произнесъл за наличието на качества у достоизбираемите епископи един път при одобряването им за епископска хиротония и втори път при включването им в листата с избираемите за митрополит. Тази листа е публикувана и е известна на цялата общественост, както и на Поместните православни църкви.

В предвидената в Устава на БПЦ-БП процедура за провеждане на избор за митрополит има достатъчно дълъг времеви интервал, в който има възможност да се огласят налични обстоятелства, които биха били  пречка някой от епископите в листата да бъде избран за митрополит. Ако на жалбоподателите такива са били известни, но не са сезирали своевременно по надлежния ред за това, a са изчаквали резултатите от епархийския кръг на избора и виждайки, че тези резултати не ги удовлетворяват  тогава подават сигнал за обстоятелства, касаещи качествата на избраните епископи, то в такъв случай такива избиратели са подвеждали Св. Синод чрез премълчаването си и поставят Св. Синод в невъзможност за полезно действие.

Писането на материали в медиите, без конкретно сезиране няма правни последици.

Бихме се съгласили, че ако действително има сериозни възражения по характеристиките на избраните, които са каноническа пречка за избирането им, или има представяне на сериозни доказателства относно нравствените качества, които са несъвместими с епископския сан или за извършени престъпления, то това действително би било основание за жалба и касиране на избора, какъвто бе случая с касирането на избора за Варненски митрополит при първото провеждане на каноничен избор през 2013г.

Поддържаме убеждението, че според УБПЦ-БП, постъпилите жалби не дават основание за касиране на епархиския избор, проведен на 18 февруари в сградата на Сливенска света митрополия.

По нашата архиерейска съвест считаме, че чрез този подход за касирането на избора се проявява несправедливост, на което ние като православни архиереи нямаме право.

Чувството за отговорност пред Бога и Неговия народ ни води към поддържане на тази позиция за разграничаване от решението на Св. Синод за касиране на избора за Сливенски митрополит, вписано в настоящия       протокол № 3 от 24. 02. 2024 г.", пише още в изявлението на Неврокопския митрополит Серафим и Видинския митрополит Даниил.