Плажът на Слънчев ден е един от трите, за които ще се търси стопанин. Снимка Архив

Плажът на Слънчев ден е един от трите, за които ще се търси стопанин. Снимка Архив

Три плажа на територията на община Варна ще бъдат отдадени на концесия, съобщиха от Министерски съвет. Става въпрос за ивиците - "Св. св. Константин и Елена - малък плаж", "Слънчев ден" и "Св. св. Константин и Елена - север". Целта е да се осигурят водното спасяване, обезпечаване на прилежащата акватория, здравното и медицинското обслужване и санитарно-хигиенното поддържане на морския плаж, и услуги от обществен интерес.

Срокът на концесиите ще бъде 15 години, а размерът на минималното годишно концесионно заплащане е изчислено според приетата от Министерския съвет Методика за определяне минималния размер на концесионното плащане за морски плажове.

За плаж "Св. св. Константин и Елена - малък плаж" то ще бъде 21 266 лева без ДДС, за плаж "Слънчев ден" - 294 575 лева без ДДС, а за плаж "Св. св. Константин и Елена - север" - 57 345 лева без ДДС. Концесионерите на морските плажове ще бъдат определени в резултат на конкурси, организирани от министъра на туризма и проведени от комисия, назначена от министър-председателя.

Критериите за формиране на комплексната оценка са съобразени с решение на правителството от 2016 г. за утвърждаване на минимални критерии при провеждане на конкурс за определяне на концесионер на морски плаж.