Директорът на ПГМЕЕ Роза Желева предаде управлението на гимназията на Велин Георгиев от X "ж" клас

Директорът на ПГМЕЕ Роза Желева предаде управлението на гимназията на Велин Георгиев от X "ж" клас

Десетокласникът Велин Георгиев стана директор на ПГМЕЕ за един ден. В рамките на инициативата "Ученическо самоуправление" ученикът от професионалната гимназия замести директора Роза Желева. Тя го прие в кабинета си и го въведе в тънкостите на управлението на училището. Роза Желева показа на Велин Георгиев какви са отговорностите и задълженията на директора, какви решения трябва да взема в кризисни ситуации. Ученикът се убеди, че не е лесно да си директор на гимназия като ПГМЕЕ, дори само за един ден.

Инициативата "Ученическото самоуправление" се проведе за поредна година. Учениците, учителите и всички служители в училището си размениха ролите за един ден. Гимназистите на ПГМЕЕ поеха управлението в свои ръце. Те изготвяха заповеди, списъци, провеждаха психологически консултации, решаваха възникнали казуси. С особен интусиазъм те влязоха в ролята на своите учители, подготвяйки и презентирайки урок по съответния предмет.

Целта на "Ученическо самоуправление", когато учители и ученици сменят местата си, е да погледнат от друг ъгъл на живота в училище, да почувстват колко важно и отговорно е всяко излизане пред дъската за преподаване на уроците. Благодарение на тази проява младите хора имат възможност да осъзнаят, че управлението на едно съвременно училище е изключително сложен и отговорен процес. Всички споделиха удовлетворението си от работния ден и изразиха мнение, че тази традиция е полезна и трябва да продължи .

Галерия