Доц. Драгомир Стефанов не гледа позитивно на идеята на министър Николай Денков. Синмка Архив Черноморие-бг

Доц. Драгомир Стефанов не гледа позитивно на идеята на министър Николай Денков. Синмка Архив Черноморие-бг

Кой проблем ще решим с окрупняване на университетите? Субсидията за студенти, която не е пипана с години, субсидията за столовото хранене или за студентските общежития? Само за отопление даваме с 30% повече средства, след повишаване на цените. Това коментира пред "Черноморие" доц. Драгомир Стефанов - преподавател в катедра "Недвижима собственост" в УНСС и главен секретар по социално – битови въпроси на студентите в университета.

Преди ден министърът на образованието Николай Денков обяви проект за обединяване на по-малките университети. Всеки университет ще запази своята академична и юридическа самостоятелност, но обединените ще бъдат под обща шапка и ще ползват една материална база.

Против тази идея се обяви ректорът на Националната художествена академия проф. Георги Янков. НХА е една от академиите, за които се планира да влезе в обединение.

Ректорът на НХА против сливането на университетите

"Не гледам позитивно на идеята на министър Денков, понеже не виждам логиката в нея. Имам чувството, че се ръководи от приказката "Една баба каза, че има много университети у нас" и хайде да ги обединим. Има много по-сериозни проблеми във висшето образование като спадащото ниво на образование, нарастващите разходи за ток и увеличението на минималната работна заплата. Във висшето образование стандартите не са пипани с години. А това, което министърът предлага изглежда механично събиране на университети", допълни доц. Стефанов.

В Закона за държавния бюджет за настоящата година са планирани 425 млн. лева за образование. Сумата е под стандартите за Европейския съюз. Страната ни все още е далеч от съотношението студенти - население, каквото е достигнато в другите страни членки на Съюза. "Страната ни е с по-нисък % на студенти спрямо средното за ЕС", допълни Драгомир Стефанов.

Според него, има повече смисъл в действията на Европейската комисия, която насърчава създаването на алиански от университети, които са от едно направление. Целта е след около 10-15 години студентите, които учат в някой от университети от съответния алианс да могат да избират при кой преподавател да слушат лекции и като завършат да получат диплома, която да се признава от всички университети в алианса. Този проект на ЕК е стартирал през 2019 година. УНСС е вече част от такъв алианс от 2020 година. Проектът е с обхват от 3 години и се финансира от програма "Еразъм+". В алианса влизат още икономически университети от Рим - Италия, Тулуза - Франция, Тилбург - Нидерландия, Виена - Австрия и Берген - Норвегия. В рамките на ЕС са създадени 43 алианса на университети в различни направления. "Добавят се дейности и цели, уеднаквяват се стандарти на обучение, дисциплини. Но реално това е дълъг и сложен процес, чиито резултати ще се видят след години", допълни доц. Стефанов.

Според него, много наложащо е да се коригират възнагражденията в университети. Разликата в заплащането между отделните категории преподаватели е минимално и не мотивира хората, които желаят да се занимават с научен труд и да растат в кариерата. Висшето образование има да догонва по възнаграждение средното образование, където заплатите се коригират през последните години и това насърчава все повече млади хора да станат учители.