Част от препоръките на Комисията са свързани с предлаганите електронни услуги в страната. Снимката е илюстративна

Част от препоръките на Комисията са свързани с предлаганите електронни услуги в страната. Снимката е илюстративна

България изостава в предоставянето на електронни услуги. Това пише в препоръките на Европейската комисия. В пролетния пакет на т.нар. Европейски семестър има отделни глави за всяка държава. Точка 24 в главата за страната ни, която е електронните услуги, гласи следното следното:

"Кризата подчерта стратегическото значение на ефективната публична администрация и на доброто функциониране на цифровото управление, включително електронното здравеопазване и електронните обществени поръчки. ЕС подкрепи реформите в тази област, но тяхното изпълнение напредва твърде бавно и това се отрази отрицателно на ефективността на публичния сектор по време на периода на ограничителните мерки. Поради това България изостава в предоставянето на електронни услуги и тяхното ползване от гражданите и предприятията следва да се насърчи. Проблемите в областта на киберсигурността и сигурността на критичната инфраструктура също трябва да бъдат изцяло разрешени. В бъдеще ефективната публична администрация ще бъде от ключово значение за осигуряване на навременното и ефективно изпълнение на мерките за възстановяване. Сътрудничеството и координацията на всички равнища на управление, включително по отношение на обществените поръчки и концесиите, както и по отношение на наблюдението на пазара, продължават да бъдат особено важни. По-голямата регулаторна предвидимост и стабилност, ефективният контрол върху изпълнението на политиките и намаляването на административната тежест ще подобрят бизнес средата и ще насърчат инвестициите, което ще окаже положително въздействие върху темпа на възстановяването".

ЕК: Дистанционното обучение в България крие риск, 11% от учениците без компютър и интернет 

ЕК с конкретни препоръки към България в контекста на пандемията с COVID - 19