DSC_1825

DSC_1825

ЕП: Турция забавя реформите по ключови въпроси - видео

на Европейския парламент отбелязаха забавянето на реформите в Турция по редица ключови въпроси, като защитата на личните свободи, постигането на сътрудничество между управляващи и опозиция и изпълнението на критериите от Копенхаген за присъединяване към ЕС. В резолюцията също така бяха засегнати актуални проблеми, като борбата срещу корупцията, независимостта на съдебната система и забавянето на преговорите за обединението на Кипър. 

В изказването си по време на дебата в пленарна зала, българският евродепутат Маруся Любчева изрази безпокойство от продължаващите тенденции за използването на нео-османизъм в реториката на високопоставени турски политици: "Силно съм обезпокоена, че докато в Брюксел нееднократно получаваме уверения от турска страна за желанието да се работи по посока изграждането на добросъседство на Балканите, водещи турски политици продължават да отправят послания, поставящи под съмнение суверенитета на независими държави. Това не е изолиран случай".

Евордепутатът Любчева изрази удовлетворение, че в резолюцията е включен предложения от нея текст, призоваващ турската държава да изпълнява ангажиментите си, поети с международни спогодби: "Турция продължава да не-изпълнява ангажиментите си към България по Ангорския договор, свързани с обезщетяване на българските тракийски бежанци. Независимо от  препоръките в резолюцията на Европейския парламент от 2008 г.,  напредък по този въпрос практически няма. Това е дефицит  на турската политика,  който трябва да се отстрани и ЕП  трябва да отстоява правата на  европейските граждани", заяви тя.

http://www.youtube.com/watch?v=KV4MYOhz_r8#t=12